+371 67114284

Plāno veidot jaunu dzīvojamo rajonu pie Liepājas Dienvidu fortiem

Plāno veidot jaunu dzīvojamo rajonu pie Liepājas Dienvidu fortiem
Teritoriju ap Liepājas Dienvidu fortiem starp Klaipēdas ielu un pludmali paredzēts attīstīt kā jaunu dzīvojamo rajonu.
Izstrādāts jauns lokālplānojums 25,4 hektārus plašam, pilsētai piederošam zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, paredzot šo teritoriju atvēlēt jaunu mājokļu būvniecībai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.
Lokālplānojums radīs priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot atpūtas iespējas tiešā mājokļu tuvumā.
Zemesgabals ietver teritoriju pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un pilsētas robežu dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve - Liepājas cietokšņa baterija Nr.8 jeb Dienvidu forti.
No agrāk viengabalainā zonējuma detalizēti izdalīti vairāki, ņemot vērā blakus esošo apbūvi, apkārtējās dabas vērtības un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentus.
Lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstības funkcijai - dzīvošanai atvēlēti zemesgabala dienvidi un daļa no ziemeļiem. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve - pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai un apstādījumiem.
Tāpat plānojumā detalizēti izstrādāti teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, nosakot apbūves izvietojuma zonas, apbūves blīvumu un augstumu, kā arī izstrādāta ar apkārtējo teritoriju vienota publiskā struktūra - gājēju un velosipēdu ceļi, ielas un inženiertīkli.
16.martā jautājums par zemesgabala lokālplānojumu izskatīts Liepājas Attīstības komitejas sēdē. Gala lēmumu par lokālplānojuma apstiprināšanu deputāti plāno pieņemt nākamajā domes sēdē 23.martā.
Raksta pilno versiju var aplūkot: https://www.db.lv/zinas/plano-veidot-jaunu-dzivojamo-rajonu-pie-liepajas-dienvidu-fortiem-511073